دانلود تلاوت های ناب از قاریان برتر جهان اسلام

۱۵ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

تلاوت شحات محمد انور-سوره مبارکه ق-کوثر-کافرون و حمد

تلاوت شحات محمد انور-سوره مبارکه ق-کوثر-کافرون و حمد

سوره مبارکه:ق37-54- کوثر-کافرون- حمد

نسخه کامل 

بسیار دلنشین و آرام بخش

قاری: شحات محمد انور

حجم:تصویری27مگابایت

مدت:13دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم27مگابایت
  
دانلود فایل صوتی با حجم 3.9مگابایت
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
تلاوت دلنشین شحات محمد انور-سوره الرحمن(تصویری)

تلاوت دلنشین شحات محمد انور-سوره الرحمن(تصویری)

سوره مبارکه: رحمن

 

قاری: شحات محمد انور

حجم:تصویری29مگابایت

مدت:10دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم29مگابایت
  
دانلود فایل صوتی با حجم 3مگابایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
شاهکار محمود شحات انور-سوره احزاب38-48-بلد-شمس-قریش-حمد-بقره1-3​

شاهکار محمود شحات انور-سوره احزاب38-48-بلد-شمس-قریش-حمد-بقره1-3​

سوره مبارکه:احزاب38-48-بلد-شمس-قریش-حمد-بقره1-3​

نسخه کامل 

بسیار دلنشین و پر تحریر

قاری:محمود شحات  انور

حجم:تصویری 125مگابایت

مدت:50دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم125مگابایت
دانلود فایل صوتی با حجم 13مگابایت
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
محمود شحات انور-سوره اسراء 8-15و سوره کافرون

محمود شحات انور-سوره اسراء 8-15و سوره کافرون

سوره مبارکه: اسراء 8-15و سوره کافرون

نسخه کامل 

قاری:محمود شحات  انور

حجم:تصویری 49مگابایت

مدت:20دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم32مگابایت
دانلود فایل صوتی با حجم 6مگابایت
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
تلاوت محمود شحات انور درماه  رمضان لبنان2017-سوره شمس و کوثر و حمد(تصویری)

تلاوت محمود شحات انور درماه رمضان لبنان2017-سوره شمس و کوثر و حمد(تصویری)

سوره مبارکه:شمس-کوثر-حمد

قاری:محمود شحات  انور

حجم:تصویری 32 مگابایت

مدت:13دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم32مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم 3مگابایت
 
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
شحات انور سوره بقره 142تا157وضحی و انشراح

شحات انور سوره بقره 142تا157وضحی و انشراح

سوره مبارکه:بقره 142تا157وضحی و انشراح

قاری: شحات محمد انور

حجم:تصویری 37 مگابایت

مدت:28دقیقه
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم37مگابایت
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
تلاوت نوجوانی حامد شاکرنژاد(تصویری)

تلاوت نوجوانی حامد شاکرنژاد(تصویری)

سوره مبارکه:آل عمران-قصار-السور

قاری: حامد شاکرنژاد

حجم:تصویری 31 مگابایت

مدت:13دقیقه
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم31مگابایت
  
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
راغب مصطفی غلوش-آل عمران(تصویری)

راغب مصطفی غلوش-آل عمران(تصویری)

سوره مبارکه:آل عمران

قاری:راغب مصطفی غلوش

حجم:تصویری 28مگابایت

مدت: 20دقیقه
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم28مگابایت
  
 
دانلود فایل صوتی با حجم 4مگابایت
  
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
تلاوت دلنشین عبدالباسط محمد عبدالصمد-سوره غافر (تصویری)

تلاوت دلنشین عبدالباسط محمد عبدالصمد-سوره غافر (تصویری)

سوره مبارکه:غافر

قاری:عبدالباسط محمد عبدالصمد

حجم:تصویری 48مگابایت

مدت: 22دقیقه
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم48مگابایت
  
دانلود فایل صوتی با حجم 5مگابایت
  
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام
سید مصطفی حسینی فینال مسابقات ترکیه2017-سوره شعرا

سید مصطفی حسینی فینال مسابقات ترکیه2017-سوره شعرا

سوره مبارکه:سوره شعرا

قاری:سید مصطفی حسینی

حجم:تصویری 35مگابایت

مدت: 13دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم35مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم 3 مگابایت
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام

تلاوت شهید حسن دانش-نوجوانی سوره اسرا8-15(تصویری)

 

سوره مبارکه:اسرا8-15

قاری:شهید حسن دانش

حجم:تصویری13مگابایت

مدت: 9دقیقه
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم13مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم2مگابایت
  
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام

تلاوت امین پویا سوره یونس(تصویری)

سوره مبارکه:یونس11-15

قاری:امین پویا

حجم:تصویری 8مگابایت

مدت:6دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم8مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم1.7مگابایت
 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام

تلاوت احمد ابوالقاسمی-سوره حشر 21-24(تصویری)

سوره مبارکه:سوره حشر 21-24

قاری:احمد ابوالقاسمی

حجم:تصویری 20مگابایت

مدت:8دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم20مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم6مگابایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی-93-99آل عمران
سوره مبارکه:آل عمران93تا99

قاری:محمد صدیق منشاوی

حجم:تصویری15مگابایت

مدت:13دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4
 نسخه تصویری 
 
دانلود فایل تصویری با حجم 15 مگابایت
  

دانلود فایل صوتی با حجم 2مگابایت

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام

محمود شحات انور-سوره اعلی-شمس-کافرون -اعراف41تا50-تصویری(نسخه کامل)

نسخه تصویری کامل

سوره مبارکه:اعلی-شمس-کافرون -اعراف41تا50

 

قاری: محمود شحات انور

 

حجم:تصویری101مگابایت--صوتی12مگابایت

 

مدت:43دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم101مگابایت
دانلود فایل صوتی با حجم12مگابایت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رامین قربانی برام