سوره مبارکه:آل عمران

قاری:راغب مصطفی غلوش

حجم:تصویری 28مگابایت

مدت: 20دقیقه
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم28مگابایت
  
 
دانلود فایل صوتی با حجم 4مگابایت