سوره مبارکه:سوره حشر 21-24

قاری:احمد ابوالقاسمی

حجم:تصویری 20مگابایت

مدت:8دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم20مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم6مگابایت