تلاوت استاد حمید شاکرنژاد در شهرستان شوشتر -خوزستان

مسجد آیت الله آل طیب 

برای دانلود تلاوت تصویری حمید شاکرنژاد در شهرستان شوشتر بر روی دانلود کلیک کنید.

نتیجه تصویری برای ‪download gif‬‏

دانلود            التحمیل                 download

 

 محفل انس با قرآن کریم مسجدآیت الله  آل طیب شهرستان شوشتر 

۱۷/۳/۹۶چهارشنبه-رمضان