سوره مبارکه:شمس-کوثر-حمد

قاری:محمود شحات  انور

حجم:تصویری 32 مگابایت

مدت:13دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم32مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم 3مگابایت