سوره مبارکه:آل عمران93تا99

قاری:محمد صدیق منشاوی

حجم:تصویری15مگابایت

مدت:13دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4
 نسخه تصویری 
 
دانلود فایل تصویری با حجم 15 مگابایت
  

دانلود فایل صوتی با حجم 2مگابایت