سوره مبارکه:بقره 142تا157وضحی و انشراح

قاری: شحات محمد انور

حجم:تصویری 37 مگابایت

مدت:28دقیقه
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
 
دانلود فایل تصویری با حجم37مگابایت