سوره مبارکه: مریم

قاری: مجید بیات

حجم:تصویری 25مگابایت-

مدت:10دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4


دانلود فایل تصویری با حجم25 مگابایت

با حضور استاد ابوالعینین‌ شعیشع و استاد متولی عبدالعال و اساتید دیگر
حسینیه ارشاد سال1370