سوره مبارکه: رحمن

 

قاری: شحات محمد انور

حجم:تصویری29مگابایت

مدت:10دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی
 
دانلود فایل تصویری با حجم29مگابایت
  
دانلود فایل صوتی با حجم 3مگابایت