سوره مبارکه:سوره تحریم8 تا آخر-شمس-اعلی-کوثر(نسخه کامل)

افریقای جنوبی

قاری:محمود شحات انور

حجم:تصویری 98مگابایت -صوتی11مگابایت

مدت: 51دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتیmp3
 
دانلود فایل تصویری با حجم98مگابایت
 
دانلود فایل صوتی با حجم11مگابایت