سوره مبارکه : کهف107-109و سوره بلد 1-20

قاری: سعید طوسی

حجم:تصویری43مگابایت---صوتی 13مگابایت

مدت: 19 دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی-mp3


دانلود فایل تصویری با حجم43 مگابایت


دانلود فایل صوتی با حجم 13 مگابایت