قاری: امین پویا

سوره: بقره 21-25 و بلد 1-20

حجم:تصویری37مگابایت-----صوتی9مگابایت

مدت:17دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-----صوتی-mp3


دانلود فایل تصویری با حجم 37مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم 9 مگابایت