سوره مبارکه:انعام

قاری:شهید محسن حاجی حسنی

حجم:تصویری 18مگابایت---صوتی3 مگابایت

مدت: 7دقیقه
 
فرمت:تصویری mp4-صوتی-mp3


دانلود فایل تصویری با حجم18 مگابایت

دانلود فایل صوتی با حجم3مگابایت